Hoever Dorpsraad
door en voor Egmonders

HET BESTUUR:

Frans Belleman, voorzitter.

Piero Stanco, penningmeester

Mark Scholten, bestuurslid

Esther Sap, bestuurslid

Ruud Malmok, bestuurslid


TEAM:

Samen proberen wij de dorpsraad zijn gezicht te geven in onze dorpskern. Wil je ook graag aansluiten bij onze dorpsraad? Heel graag!

Neem contact met ons op via het contact formulier of via secretaris@hoeverdorpsraad.nl.


Aanvullende gegevens:

Bankrekening: NL36 RABO 0110 8585 73 t.n.v. Wijkvereniging Egmond aan den Hoef